English
سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصینام و نام خانوادگی: علی
اصغر صدقی

مرتبه علمی: استادیار پایه 8

تخصص: فیزیک حالت جامد-بلورهای فوتونی

پست الکترونیکی:

aliasgharsedghi@gmail.com
a_sedghi@tabrizu.ac.ir
a.sedghi@iaushab.ac.ir

تلفن: 984142425311+-989144110638+

سوابق شغلی
 سمت مکان فعالیتمرتبه علمیتاریخ
 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر مربی 1385-1389
 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر استادیار 1389-ادامه دارد
 مدیر گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر استادیار 1389-1391
 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزاستادیار  1391-ادامه دارد 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.